Spetsiaallogistika tarjoaa tavaroiden kuljetuspalveluita yli koko Euroopan

1. Ylimittaiset sekä yliraskaat kuljetukset
2. Ylimittaiset sekä yliraskaat kuljetukset Viron sisäiset
3. Täysi- ja osakuormat kapelli- ja kylmäperävaunuilla
4. Merikuljetus
5. Tullaus ja huolinta

Spetsiaallogistika tarjoaa ylimittaisten ja/tai yliraskaiden tavaroiden kuljetuspalveluita yli koko Euroopan.

Täysipalvelupakettiin sisältyvät riippuen asianomaisesta kuljetuksesta seuraavat toiminnot:

 • tarkoituksenmukainen kuljetuskaaviovalikoima eli tarvittaessa useamman kuljetustavan käyttö: auto-, rautatie-, meri- ja lentokuljetuksen erilaiset yhdistelmät
 • kuljetusreitin suunnittelu, arviointi ja hyväksyttäminen
 • kuljetuslupien hankkiminen
 • kuljetuksen asianmukainen merkitseminen
 • kuljetuksen suorittaminen asianmukaisilla kuljetusvälineillä
 • kuljetuksen saattaminen
 • liikenne-esteiden poistaminen, liikennejärjestelyt

Kansainvälisen ylimittaisten ja/tai yliraskaiden kuormien kuljetuspalvelun laadun takaavat:

 • muiden maiden erikoiskuljetusmääräysten ja erikoiskuljetuksen järjestämismenettelyiden tunteminen
 • laaja erikoiskuljetusvälineiden käyttömahdollisuus
 • luotettavat yhteistyökumppanit eri maissa
 • asianmukainen käytännön kuljetuskokemus, koulutetut työntekijät

Ottakaa tarvittaessa yhteys meihin ja kysykää lähemmin mahdollisuuksistamme.

Meitän Palvelut

Lähetä Hintakysely