Eesti logistika-
ettevõte

Spetsiaallogistika OÜ on Eesti logistikaettevõte, mis on loodud vajadusest kavaliteetsete logistiliste teenuste järgi.

Spetsiaallogistika tegeleb transpordilogistikaga autotranspordi ja meretranspordi valdkonnas.

Teenuse tellijale tähendab see abi tema hanke- ja jaotuslogistikas.

Logistika on  ettevõtetele tänapäeva järjest tiheneva konkurentsi tingimustes tähtsaim vahend konkurentsieelise saavutamiseks. Siit ka  vajadus heatasemeliste logistikateenuste järgi.

Spetsiaallogistika  tase on tagatud läbimõeldud teenuste, hoolikalt valitud partnerite, erialase hariduse ja -kogemustega personaliga ning mis  väga oluline – iga kliendi vajadusest lähtuva teenuse osutamisega.

Spetsiaalselt Teie

Saada meile hinnapäring!