Allmänna uppgifter

Spetsiaallogistika OÜ är ett estniskt logistikföretag, som skapades utifrån behovet av högkvalitativa logistiktjänster.

Spetsiaallogistika sysslar med fraktlogistik med bil och till sjöss.

För den som beställer tjänsten innebär detta att vi hjälper beställaren med leverans- och distributionslogistiken.

Logistiken utgör i dagens alltmer skärpta konkurrens det viktigaste medlet för ett företag att uppnå konkurrensfördel. Därför behövs det också högklassiga logistiktjänster.

En garanti för Spetsiaallogistikas nivå är noga övervägda tjänster, omsorgsfullt valda samarbetspartners, personal med utbildning och erfarenhet på området samt vad som är mycket väsentligt – tjänster som utgör från varje kunds särskilda behov.

I synnerhet Er

Tjänster

Spetsiaallogistika OÜ:s verksamhet går ut på att ordna och utföra specialtransporter: överdimensionerade och tunga transporter i Estland och över hela Europa, allt från engångsfrakter till storprojekt.

Dessutom utför vi sedvanliga godsfrakter och erbjuder logistiktjänster i anslutning till dem.

Tack vare vår personals långvariga erfarenhet i branschen kan vi finna fram till lösningar på även de mest komplicerade transportproblem.