Generell informasjon

Spetsiaallogistika OÜ er et estisk logistikkforetak, skapt for å møte behovet for logistikktjenester med god kvalitet.

Spetsiaallogistika driver med transportlogistikk knyttet til veitransport og sjøtransport.

For oppdragsgiver betyr det hjelp i innkjøps- og distribusjonslogistikken.

Logistikk er  for bedrifter i møte dagens stadig hardere konkurranse det viktigste virkemidlet for å skape et konkurransefortrinn. Dermed oppstår  også behovet for logistikktjenester som holder et godt nivå.

Spetsiaallogistika  holder et nivå som sikrer gjennomtenkte tjenester, omhyggelig valgte partnere, personale med fagutdanning og -erfaring og  – ikke minst viktig – tjenester tilpasset hver enkelt kundes behov.

Spesielt for deg

Tjenester

Hovedvirksomheten til Spetsiaallogistika OÜ er spesialtransport: bred/høy/lang last i Estland og over hele Europa, alt fra enkle transportoppdrag til storprosjekter.

I tillegg driver vi også med ordinær varetransport og yter logistikktjenester knyttet til dette.

Personalets lange faglige erfaring gjør oss i stand til å løse også de mest kompliserte transportproblemer.