Spetsiaallogistika tilbyr totalleveranse av spesialtransport for stor og/eller tung last over hele Europa.

1. Spesial- og tungtransport Internasjonalt
2. Spesial- og tungtransport Internasjonalt innen Estland
3. Full- og dellaster med kapell- og termohenger
4. Sjøtransport
5. Fortolling og meglertjeneste

Spetsiaallogistika tilbyr totalleveranse av spesialtransport for stor og/eller tung last over hele Europa.
Totalleveransen omfatter, avhengig av det konkrete transportoppdraget, følgende aktiviteter:

 • valg av hensiktsmessig transportform, dvs. ved behov bruk av flere typer transport: ulike kombinasjoner av vei-, jernbane-, sjø- og lufttransport
 • planlegging, vurdering og godkjenning av transportrute
 • innhenting av transporttillatelser
 • korrekt merking av lasten
 • utføring av transport med godkjent transportmiddel
 • eskorte av transport
 • fjerning av trafikkhindringer, regulering av trafikk

Kvaliteten på vår internasjonale spesialtransporttjeneste for stor og/eller tung last er sikret ved:

 • kjennskap til forskrifter og prosedyrer for spesialtransport i andre land
 • mulighet for å bruke et bredt utvalg av spesialtransportmidler
 • troverdige samarbeidspartnere i forskjellige land
 • grundig praktisk transporterfaring, godt utdannede ansatte

Ta gjerne kontakt med oss ved behov for nøyaktigere opplysninger om våre muligheter.